ΛΕΣΧΗ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ 

   Η ΛΕΣΧΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ - ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ - ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΚΙ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΦΟΡΟΥΜ ΛΚΙ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2020

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2021 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ)

o Προγραμματίζεται καλώς εχουσών των συνθηκών σχετικά με την COVID-19 για την 1η ή εναλλακτικά την 8η Μαρτίου 2021 σε αίθουσα της ΕΑΑΣ/Χαριλάου Τρικούπη 18Α (σύμφωνα με τις προβλέψεις καταστατικού και την επικείμενη λήξη της θητείας του ΔΣ, το εορτολόγιο κλπ.).

o Θέματα ημερησίας διατάξεως:
   • Εξέταση απαρτίας - Εκλογή Οργάνων ΓΣ (Πρόεδρος-Γραμματέας - Εφορευτική επιτροπή).
   • Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2020.
   • Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχειρίσεως έτους 2020.
   • Ανάλυση και έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2021.
   • Λοιπά θέματα.
   • Αρχαιρεσίες.

o Αναμένεται η κυβερνητική απόφαση που θα σχετίζεται με την όλη επιδημιολογική κατάσταση την συγκεκριμένη περίοδο προ και μέχρι την ΓΣ και τα τυχόν περιοριστικά μέτρα. Σε κάθε περίπτωση αναμένονται οδηγίες από την Περιφέρεια Αττικής και τον αρμόδιο φορέα σχετικά με τις συνελεύσεις και ειδικά των σωματείων των οποίων λήγει η θητεία των ΔΣ και συνεπάγονται και αρχαιρεσίες. Η Περιφέρεια μας ενημέρωσε όμως, ότι δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες εκκρεμότητες για διάφορα σωματεία από συνελεύσεις του 2019.

o Σε περίπτωση ρητής απαγόρευσης θα εκτιμηθεί εκ νέου η κατάσταση.

o Σε περίπτωση μερικής χαλαρώσεως των μέτρων περί συγκεντρώσεων σε κλειστούς χώρους κλπ, η ΓΣ θα πραγματοποιηθεί και θα ενεργοποιηθούν όλες οι προβλεπόμενες από το καταστατικό και την ερμηνεία του διαδικασίες περί ψηφοφορίας με εξουσιοδοτήσεις κλπ., με τα αναφερθέντα θέματα ημερησίας διατάξεως, με την παρακάτω διαδικασία και παραδοχές:
   • Ελάχιστος αριθμός παρόντων:
      - Πρόεδρος ΓΣ, γραμματέας, εφορευτική επιτροπή.
      - Νυν ΔΣ και υποψήφιοι ΔΣ και Ελεγκτικής Επιτροπής.
   • Διεξαγωγή ψηφοφορίας (οικονομικά ενήμερα μέλη)
      - Αποστολή εξουσιοδοτήσεων προς τους παραπάνω αναφερομένους ως τους δυνητικά κατ’ ελάχιστον παρόντες.
      - Σχετική ενημέρωση θα αποσταλεί ηλεκτρονικά ή εγγράφως.
      - Για κάλυψη όλων των ενδεχομένων, το υπόδειγμα της επιστολής εξουσιοδοτήσεως επισυνάπτεται.
      - Λοιπά, όπως η συνήθης διαδικασία.

o Δικαίωμα «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» έχουν τα τακτικά οικονομικά ενήμερα μέλη μας.

o Οικονομικά ενήμερο είναι το μέλος που έχει καταβάλει ετήσιες συνδρομές των ετών 2020 (απαραίτητα) και του 2021 (ενδεχομένως). Καλόν είναι το ζήτημα αυτό να έχει τακτοποιηθεί μέχρι τέλους Ιανουαρίου 2021 το αργότερο, διότι δεν φαίνεται πιθανόν να γίνει κατά την ΓΣ, όπως θα μπορούσε υπό κανονικές συνθήκες.

o Όσα τακτικά ενήμερα μέλη μας σκοπεύουν να αποστείλουν (ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά ή με FAX) εξουσιοδοτήσεις (χειρόγραφες ή δακτυλογραφημένες) για την ψηφοφορία των αρχαιρεσιών, θα πρέπει να συμβουλευθούν τα φύλλα εφημερίδας της Λέσχης των Δεκεμβρίου 2019, Μαρτίου και Δεκεμβρίου 2020, οπότε μπορούν να διαπιστώσουν την οικονομική ενημερότητα αυτών τους οποίους επιθυμούν να εξουσιοδοτήσουν ή εν ανάγκη να επικοινωνήσουν με τον Ταμία.

o Σύμφωνα με την απόφαση που λήφθηκε κατά την ΓΣ του 2020 αναφορικά με την ερμηνεία του καταστατικού και κατά την διασταλτική ερμηνεία της, ο αριθμός εξουσιοδοτήσεων που μπορεί να λάβει κάποιος εξουσιοδοτούμενος, είναι απεριόριστος ως προς τον αριθμό των εξουσιοδοτούντων.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο,


         ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ                                                 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τ.Υ.                                                                              Τ.Υ.


Ταξχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης                                 Ανχης ε.α. Κομπόρης ΠέτροςΥπόδειγμα Επιστολής ΕξουσιοδοτήσεωςΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

28 Οκτ:


Στην επίσημη δοξολογία που έλαβε χώρα στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και οργανώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής, η Λέσχης εκπροσωπήθηκε από τον Εφ. Λχία Τουρναβίτη Κων/νο, μέλος του ΔΣ.


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

03 Νοε:


Την Τρίτη 03 Νοεμβρίου 2020, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, παρευρέθη στην τελετή Επιμνημόσυνης Δέησης για τους υπέρ Πατρίδος Πεσόντες Ιερολοχίτες, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 78 ετών από την ίδρυση του Ιερού Λόχου Μέσης Ανατολής. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην έδρα της 13ης Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων (13 ΔΕΕ) στο Στρατόπεδο «ΦΑΚΙΝΟΥ», τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας από την πανδημία του COVID-19.

Η Λέσχη εκπροσωπήθηκε από τον Ιερολοχίτη Στρατηγό Κόρκα Κωνσταντίνο και τον Πρόεδρο του ΔΣ.
Η κατάθεση στεφάνου από τον 100 ετών Ιερολοχίτη, υποστηριζόμενο από τον Πρόεδρο της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, δίδει ένα συμβολικό μήνυμα της «οικογένειας» και της από γενιά σε γενιά μεταδόσεως του πνεύματος και της ατσάλινης θελήσεως των Καταδρομέων.

22 Νοε: Αιμοδοσία:

Στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» έλαβε χώρα η δεύτερη πιλοτική αιμοδοσία μελών της Λέσχης σε συνεργασία και με την υποστήριξη της Τράπεζας αίματος «Δημήτρης Βλων» με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων επιβιωσιμότητας και λειτουργικότητας της προς ίδρυση Τράπεζας αίματος της Λέσχης μας. Η Τράπεζα αίματος της Λέσχης λειτουργεί πάνω στην πλατφόρμα της αντίστοιχης μητρικής, ως ιδιαίτερη ομάδα. Σκέψη μας παραμένει, η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών (ΛΚΙ) να γίνει ο αιματολογικός φορέας όλων των Καταδρομών σε επίπεδο συλλόγων αλλά και των εν ενεργεία και αποστρατεία στελεχών και κληρωτών.

Η ημερομηνία επελέγη συμβολικά έτσι ώστε να εορτάσουμε με τον τρόπο μας την 21 Νοεμβρίου, ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων.

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΠΕΡΕΣ: ΜΙΑ ΜΗΤΡΑ, ΕΝΑ ΛΙΚΝΟ, ΙΔΙΟ DNA, ΙΔΙΟ ΑΙΜΑ, ΜΙΑ ΨΥΧΗ, ΜΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΕΝΑΣ ΟΡΚΟΣ, ΜΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ, ΜΙΑ ΣΗΜΑΙΑ.

ΝΙΚΗ - ΔΟΞΑ - ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΣ - ΕΛΛΑΣ.


Ευχαριστούμε όσους ήταν εκεί, ως μέλη, ως φίλοι ή ως συμπαριστάμενοι "ειδικοδυναμίτες" και μη, αλλά και τους δικαιολογημένα κωλυομένους και όσους για τεχνικούς λόγους δεν τους επετράπη η αιμοδοσία.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Σχετικά με την προγραμματισμένη αιμοδοσία που θα γίνει στις 22 Νοεμβρίου παρακαλούμε δείτε τα αρχεία παρακάτω:
α. Γενικό ενημερωτικό περί τραπεζών αίματος και συνεργασιών-μελών κλπ.
Ενημέρωση Για Τράπεζα Αίματος

β. Ενημερωτικό για την αιμοδοσία της Λέσχης η οποία θα πραγματοποιηθεί την 22 Νοεμβρίου (09.00-14.00) στο Νοσοκομείο ΣΩΤΗΡΙΑ.
Τράπεζα Αίματος Λέσχης Καταδρομέων Και Ιερολοχιτών (ΛΚΙ)

γ. Έγγραφο ιστορικού αιμοδότη (προς κέρδος χρόνου το εκτυπώνουμε και το συμπληρώνουμε από πριν, αφήνοντας κενά όπου υπάρχει απορία για να συμπληρωθεί επί τόπου).
Τράπεζα Αίματος Λέσχης Καταδρομέων Και Ιερολοχιτών (ΛΚΙ)ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΕΡΙ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 2016 ΚΛΠ

α. Η ημερίδα για τις επιχειρήσεις των Δυνάμεων Καταδρομών εναντίον του ΑΤΤΙΛΑ στην Κύπρο, οργανώθηκε από την Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών (ΛΚΙ), έλαβε χώρα αρχικά στην Αθήνα την 09 Νοεμβρίου 2016 στο Πολεμικό Μουσείο και επαναλήφθηκε την 10 Ιουνίου 2017 στη Θεσσαλονίκη στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Καταδρομέων και Ιερολοχιτών Μακεδονίας.

β. Μετά την ολοκλήρωση της αναπαραγωγής των ψηφιακών δίσκων, είναι δυνατή και η διάθεση, εκ παραλλήλου με τα βιβλία των πρακτικών, των DVD της ημερίδας Κύπρου.

(1) Το περιεχόμενο του βιβλίου πρακτικών της ημερίδας (220 σελίδων μεγέθους Α5, ISBN 978-618-83135-0-7) αφορά στην απομαγνητοφώνηση και ακριβή αποτύπωση των λεχθέντων (ομιλιών, σχολίων και παρεμβάσεων) σε όλη την διάρκεια της ημερίδας.

(2) Οι ψηφιακοί δίσκοι (3 DVD, 1 διπλό και 2 μονά σε θήκη/κασετίνα, ISBN 978-618-83135-1-4) αποτελούν την διαρκείας περίπου 6 ωρών οπτικο-ακουστική παρουσίαση των παραπάνω. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής παρακολούθησης του συνόλου ή μέρους κατά ομιλητή κλπ, με φιλικό προς τον χρήστη μενού επιλογών.

Λεπτομέρειες για την διάθεση των εκδόσεων:
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ (ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΗΚΗΣ ΚΑΙ DVD)

Το κόστος των εκδόσεων δεν αποτιμάται εμπορικά, αλλά θα αποτελεί έσοδο οικονομικής ενίσχυσης της Λέσχης για απόσβεση των εξόδων παραγωγής τους:
Βιβλίο 10€, Ψηφιακός δίσκος 10€. Προμήθεια ως πακέτο 15€.

Επικοινωνία για παραγγελίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
gengrammateasleschis@gmail.com

Η αίτηση θα πρέπει να αναγράφει ονοματεπώνυμο, αριθμό αντιτύπων (βιβλίου ή κασετίνας δίσκων), παραλαβή ή όχι από τα γραφεία. Θα δοθεί προτεραιότητα στα μέλη της ΛΚΙ.

Παραλαβή είναι δυνατόν να γίνει από τα γραφεία της Λέσχης μετά από τηλεφωνική επικοινωνία.

Οι εκτός Αττικής θα πρέπει να ρυθμίσουν την παραλαβή μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών, με έξοδά τους, αφού καταβληθεί η αξία τους μέσω τραπεζικού λογαριασμού της Λέσχης.
Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR 4701719010006901128799019 .ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΛΕΣΧΗ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

Επιστολή Ενημέρωσης ΣτελεχώνΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΑΠΡΙΛΙΟ ΜΕΧΡΙ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΟΥΔΕΜΙΑ


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΪΟΥ 2020

Η ετήσια εκδήλωση στην Σύμη δεν πραγματοποιήθηκε λόγω των ειδικών συνθηκών εκ της COVID-19.

31 Μαϊ: Ετήσιο Μνημόσυνο Καβούρι

• Την Κυριακή, 31 Μαΐου 2020, έλαβε χώρα η επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των πεσόντων Ιερολοχιτών και Καταδρομέων στους υπέρ των Ιερών και Οσίων αγώνες του Έθνους, το οποίο διοργανώνει η Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων σε ετήσια βάση στο Μνημείο των ΛΟΚ στο Καβούρι. Παρόμοια εκδήλωση γίνεται και στο αντίστοιχο Μνημείο στην Ρεντίνα, στην έδρα της 1ης ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ.
• Λόγω των ειδικών συνθηκών εξ αιτίας του COVID-19, η εκδήλωση έγινε σε πολύ στενό κύκλο.
• Παρέστησαν οι κ.κ. ΥΕΘΑ και ΥΦΕΘΑ, οι κ.κ. Α/ΓΕΕΘΑ και Α/ΓΕΣ, ο Δκτής της ΑΣΔΕΝ, οι υπεύθυνοι της τελετής Δντής ΓΕΣ/ΔΕΔ, ο Δκτής του ΚΕΕΔ και το ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό των Ειδικών Δυνάμεων.
• Εκτός της στρατιωτικής αντιπροσωπείας, παρέστησαν ο Δήμαρχος Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης και ο Μητροπολίτης Γλυφάδας-Ελληνικού-Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης, ο οποίος ετέλεσε το εκκλησιαστικό μέρος της τελετής.
• Επί πλέον παρέστησαν ο Αντγος ε.α. κ. Κόρκας Κων/νος, Επίτιμος Δκτής Στρατιάς και πρεσβύτερος εν ζωή Ιερολοχίτης και Καταδρομέας πολεμιστής, οι κ.κ Πρόεδροι της ΕΑΑΣ (ως εκπρόσωπος των εν αποστρατεία στελεχών του ΣΞ) και της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών (ως εκπρόσωπος των εν αποστρατεία στελεχών και των εν εφεδρεία και παλαιών οπλιτών των Ειδικών Δυνάμεων).
• Στο τελετουργικό, αναφέρθηκαν οι πεσόντες στις επιχειρήσεις του Ιερού Λόχου και των Δυνάμεων Καταδρομών από το 1942 μέχρι το 1974, κατά περίοδο και κατά Μονάδα και Ανεξάρτητο ΛΟΚ, αμιγώς Ελληνικής και Ελληνοκυπριακής επανδρώσεως Μονάδων, σε Βόρειο Αφρική, Ελλάδα και Κύπρο.
• Εκτός της καθιερωμένης ομιλίας του Δντού ΓΕΣ/ΔΕΔ, σύντομες ομιλίες και χαιρετισμό απηύθυναν οι κ.κ. ΥΕΘΑ και ο Α/ΓΕΕΘΑ, ο οποίος αναφέρθηκε και στην Διακλαδική Διοίκηση Ειδικού Πολέμου, την «ακονισμένη αιχμή του δόρατος των Ενόπλων Δυνάμεων». Χαρακτηριστικό και των δύο ήταν η σαφής εκπομπή μηνυμάτων προς κάθε επιβουλευόμενο της Εθνικής κυριαρχίας.
• Τα λόγια του ιδρυτή των Δυνάμεων Καταδρομών αειμνήστου Υπτγου Ανδρέα Καλίνσκη, αντήχησαν δια της ομιλίας του Δντού ΓΕΣ/ΔΕΔ, η οποία κάλυψε και ξεδίπλωσε με λίγα και σεμνά λόγια το μεγαλείο και τον συμβολισμό της ημέρας και της ιστορίας της, από την κορυφή του Ιερού Βράχου:

«ΚΑΙ ΑΝ ΠΟΤΕ ΤΟΛΜΗΣΟΥΝ ΑΥΤΟΙ Ή ΟΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ ΝΑ ΠΕΙΡΑΞΟΥΝ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ, ΠΕΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟ ΤΩΡΑ, ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΝΤΟΥ! ΝΑ ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ ΟΛΟΙ, ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ! ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ! ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΕΙΣΜΑ. ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΜΠΟΥΣ, ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ, ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΑ! ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΩΣ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ. Η ΝΙΚΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΔΙΚΗ ΜΑΣ. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΓΙΑΤΙ ΟΣΟ ΔΥΝΑΤΟΙ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ».

• Το πλέον συναισθηματικά φορτισμένο σημείο της τελετής απετέλεσε η στιγμή της καταθέσεως στεφάνου από τον 100 ετών Ιερολοχίτη, υποστηριζόμενο από τον Πρόεδρο της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, δίδοντας ένα συμβολικό μήνυμα της «οικογένειας» και της από γενιά σε γενιά μεταδόσεως του πνεύματος και της ατσάλινης θελήσεως των Καταδρομέων.


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΟΥΔΕΜΙΑ

Η ετήσια εκδήλωση στην Σύρο δεν πραγματοποιήθηκε λόγω των ειδικών συνθηκών εκ της COVID-19.


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Α. Εκδηλώσεις για την εισβολή στην Κύπρο


Πλέον των επισήμων εκδηλώσεων οι οποίες οργανώνονται από την Κυπριακή Πρεσβεία και τον Δήμο Αθηναίων, για την επέτειο της εισβολής στην Κύπρο το 1974, στις 19 (Μητρόπολη) και 20 Ιουλίου (Μνημείο Άλσους Στρατού/Κατεχάκη), την 19 Ιουλ και ώρα 20.00 στο Άλσος Παπάγου στην προς Χολαργό πλευρά του (συμβολή Κορυτσάς και Στρατάρχου Παπάγου) στο Μνημείο της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, του οποίου τα αποκαλυπτήρια έγιναν την 31 Ιανουαρίου 2020 και είναι αφιερωμένο στις επιχειρήσεις των Δυνάμεων Καταδρομών στην Κύπρο (1964-1974) έλαβε χώρα μια ανεπίσημη συγκέντρωση Καταδρομέων προς τιμήν των εμπλακέντων στις επιχειρήσεις του 1974 κατά των Τούρκων εισβολέων. Η παρουσία μελών της Λέσχης, πολεμιστών της περιόδου, προσέδωσε αίγλη και απετέλεσε παράδειγμα για τους νεώτερους, οι οποίοι σε επίσημες τελετές, εκδηλώσεις και στην ημερίδα, δεν είχαν την ευκαιρία να τους συναναστραφούν.

19 Ιουλ: Εκδήλωση για την εισβολή στην Κύπρο. Μητρόπολη.

Παρέστη ο Αντιπρόεδρος της Λέσχης.

19 Ιουλ: Εκδήλωση για την εισβολή στην Κύπρο.

Άλσος Παπάγου.


ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΠΑΓΟ. ΟΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ-ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ Α' ΜΚ ΠΑΡΟΝΤΕΣ. ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΙΣ ΜΠΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΠΕΡΕ. ΠΑΡΩΝ ΚΑΙ Ο ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΑΑΣ.

20 Ιουλ: Εκδήλωση για την εισβολή στην Κύπρο.

Μνημείο Άλσους Στρατού/Κατεχάκη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΕΣΧΗΣ-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ.

Β. 23 Ιουλ: Εξόδιος ακολουθία Αικατερίνης-Ναυσικάς Παπαθανασίου (ΛΑΥΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)

Παρέστησαν ο κ. Υφυπουργός Εθνικής Αμύνης, ο Διευθυντής ΓΕΣ/ΔΕΔ και αντιπροσωπεία στελεχών των Ειδικών Δυνάμεων. Συμβολικά επελέγη από την Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων, ως ένδειξη τιμής προς τον αείμνηστο Στρατηγό Περικλή Παπαθανασίου (πρώτου Δκτού της ΣΧΑΛ), η παρουσία του παραλαμβάνοντος το μεσημέρι της ίδιας ημέρας νέου Διοικητού της Σχολής Αλεξιπτωτιστών. Η Λέσχη εκπροσωπήθηκε από τον Σχη ε.α.κ. Μαντασά (εκ των πρώτων στελεχών της ΣΧΑΛ) και από πλευράς ΔΣ από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Έφ. Ανθγό κ. Φιλόσοφο.

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ (εκφωνήθηκε από τον πρόεδρο της Λέσχης):

«Δεν θα καταχραστώ του χρόνου σας, ειδικά γνωρίζοντας την κατάσταση και την εξ αυτής επιβεβλημένη ταχεία αποδέσμευση του κ. Υφυπουργού, του Διευθυντού της Διευθύνσεως και των στελεχών των Ειδικών Δυνάμεων.

Είναι γνωστή η ρήση με τις παραλλαγές της «Πίσω από κάθε ισχυρό και επιτυχημένο άντρα, κρύβεται μια δυναμική γυναίκα». Εν προκειμένω, έχουμε την απόλυτη επιβεβαίωση.

Δεν μπορεί να αναφερθεί κανείς με λίγα μόνο λόγια στο τι εκπροσωπεί το ζεύγος αλλά και ο καθένας χωριστά στον τομέα του για την Ελλάδα και όχι μόνο.

Η εκλιπούσα υπήρξε μια αστείρευτη πηγή ενέργειας σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων που είχε εμπλακεί.

Εξαίρετος χαρακτήρας, επιμελημένη και κοκέτα πάντα, με εμπεριστατωμένες και σταθερές γνώσεις και θέσεις, με το χαμόγελο και την υψηλή αίσθηση του χιούμορ, υπήρξε ένα από τα κεντρικά πρόσωπα εστίασης προσοχής και ενδιαφέροντος σε εκδηλώσεις, συζητήσεις και σε ό,τι άλλο ενεπλέκετο.

Λόγω της προελεύσεώς μου από στρατιωτική οικογένεια με τον πατέρα μου απόφοιτο της Σχολής Ευελπίδων του 1933, είχα την ευκαιρία, την τύχη και την τιμή, από ηλικίας 5-7 ετών, να γνωρίσω, να ακούω και να συναναστρέφομαι σχεδόν όλους τους Αξιωματικούς Ιερολοχίτες και Καταδρομείς, οι οποίοι απείχαν συν ή πλην 3-4 τάξεις από τον πατέρα μου στη Σχολή και οι οποίοι το 1980 ίδρυσαν την Λέσχη. Τα τελευταία χρόνια που έχω ασχοληθεί με τα «κοινά» της Λέσχης και ιδιαίτερα από τον Μάρτιο του 2019 ως Πρόεδρός της, έχοντας το υπόβαθρο που ανέφερα, το οποίο και γνώριζε, είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε ώρες επί ωρών συζητήσεις για μεγάλη γκάμα θεμάτων και για γνωστές, άγνωστες και ανέκδοτες ιστορίες όλων αυτών των Αξιωματικών συμβόλων του Ιερού Λόχου και των Δυνάμεων Καταδρομών.

Όλοι γνωρίζουν ότι η εκλιπούσα υπήρξε ένα αξιοσέβαστο πρόσωπο, ουδέποτε φειδόμενη χρόνου και κόπου, πάντα παρούσα σε όλες τις εθνικού και επετειακού χαρακτήρα εκδηλώσεις της Λέσχης και όχι μόνο.

Αυτή η ιδιαίτερη σχέση και αγάπη της για την Λέσχη και η αμφίδρομη εκτίμηση, υλοποιήθηκε με ένα σχέδιο δωρεάς το οποίο είχε αποφασίσει και εξαγγείλει. Δεν μπορώ να αποδεσμεύσω περισσότερα στοιχεία, εκτός του ότι η Λέσχη την θεωρεί ως ευεργέτιδα.

Ο σεβασμός και η εκτίμηση προς το πρόσωπό της φαίνεται από την εκπροσώπηση των Ενόπλων Δυνάμεων με φυσική παρουσία ή με τα στεφάνια των στρατιωτικών αρχών στην αποχαιρετιστήρια αυτή τελετή.

Είναι όμως απλά μια τυπική τελετή, γιατί κανείς δεν την αποχαιρετά. Θα είναι πάντα μαζί και δίπλα μας και το ξέρουμε όλοι.

Κυρία Κατερίνα, καλό ταξίδι και καλή αντάμωση με τον αείμνηστο Στρατηγό μας.»


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

30 Αυγ:

Συμμετοχή στις εκδηλώσεις ΒΙΤΣΙ – ΓΡΑΜΜΟΥ


Ο ετήσιος εορτασμός-μνημόσυνο και οι επετειακές εκδηλώσεις για τους πεσόντες σε Γράμμο και Βίτσι, έλαβαν χώρα σε Γράμμο και Βίτσι παράλληλα. Η Λέσχη εκπροσωπήθηκε από τον Στρατηγό Κόρκα, ο οποίος κατέθεσε και τον στέφανο της Λέσχης.

Μνημόσυνο Παπαθανασίου

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του μνήματος, αντιστοίχου προς του αειμνήστου Στρατηγού, έλαβε χώρα το μνημόσυνο των 40 ημερών. Παρέστη αντιπροσωπεία από την Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων και από το ΔΣ της Λέσχης.


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

02 Σεπ: Επισκέψεις προέδρου Λέσχης:

Επίσκεψη στον κ. Α/ΓΕΣ, Αντγο Λαλούση Χαράλαμπο και εν συνεχεία στον κ. Επιτελάρχη ΓΕΣ, Αντγο Φλάρη Νικόλαο:


Έλαβαν χώρα γενική ενημέρωση περί Λέσχης και συζήτηση περί του ζητήματος των ηθικών αμοιβών των συμμετασχόντων στις επιχειρήσεις Κύπρου. Η Λέσχη παραμένει σταθερή στην άποψη που έχει διατυπωθεί εγγράφως σχετικά με την προταθείσα διαδικασία και αποκατάσταση αδικιών και διαφορετικής μεταχείρισης. Το αίτημα θα επανυποβληθεί. Ο Πρόεδρος της Λέσχης επέδωσε στον κ. Α/ΓΕΣ ειδική έκδοση του βιβλίου των πρακτικών της ημερίδας του Νοεμβρίου του 2016 και παρέλαβε το έμβλημα του κ. Α/ΓΕΣ.

Επίσκεψη στον κ. Υφυπουργό Εθνικής Αμύνης:

Εν συνεχεία ενημερώθηκε ο κ. ΥΦΕΘΑ, Στγος ε.α. Στεφανής Αλκιβιάδης, Επίτιμο μέλος της Λέσχης, σχετικά με την επαφή με το ΓΕΣ, αλλά και την εκκρεμότητα λήψεως αποφάσεως σχετικά με το ιδιαίτερο νομικό καθεστώς της Λέσχης ως προς την υπαγωγή της υπό ΥΕΘΑ. Το αίτημα θα επανυποβληθεί.

05 Σεπ: Εξόδιος ακολουθία Λοχία ΕΠΟΠ Μελιγκώνη Κωνσταντίνου

Την 5 Σεπτεμβρίου έλαβε χώρα η εξόδιος ακολουθία στην οποίαν παρέστησαν η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων. Η Λέσχη εκπροσωπήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα.

«Από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοινώνεται ότι, τη νύκτα 3 προς 4 Σεπτεμβρίου 2020, ο ΕΠΟΠ Λοχίας (ΠΖ) Κ. Μ. της δυνάμεως Μονάδας της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων κατά την διάρκεια νυχτερινού χερσαίου επιχειρησιακού άλματος ελευθέρας πτώσεως τραυματίστηκε θανάσιμα. Το ΓΕΕΘΑ εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του. Τα αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται αρμοδίως.»

07 Σεπ:

ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΩΝ ΜΑΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ.
ΙΣΩΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΛΟΓΩ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΠΝΕΥΜΑ.

Η αποστολή συνεχίζεται: (ΠΗΓΗ: Hellenicdefence.gr)

“Την Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου 2020, εκτελέστηκαν άλματα ελευθέρας πτώσεως και στατικού ιμάντα στη Ζώνη Ρίψεως Μεγάρων και στη θαλάσσια περιοχή Νέας Περάμου, μετά το δυστύχημα της νύκτας 3 προς 4 Σεπτεμβρίου 2020 στο οποίο τραυματίστηκε θανάσιμα ο ΕΠΟΠ Λοχίας (ΠΖ) Κ. Μ., κατά την εκτέλεση επιχειρησιακού άλματος ελευθέρας πτώσεως στην ίδια Ζώνη Ρίψεως.

Στη δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε με αεροσκάφος C– 130 και ελικόπτερο CH 47D, συμμετείχε σύσσωμο το προσωπικό της Μονάδας στην οποία ανήκε ο εκλιπών αλεξιπτωτιστής, ο Διοικητής και επιτελείς της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων (ΔΔΕΕ), καθώς και ο ΕΠΟΠ Λοχίας (ΠΖ) Ν. Μ. αδελφός του θανόντος, ο οποίος υπηρετεί στις Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων.

Πριν την εκτέλεση των αλμάτων, πραγματοποιήθηκε τρισάγιο στη μνήμη του εκλιπόντος παρουσία του προσωπικού που συμμετείχε στη δραστηριότητα και του 2ου Συγκροτήματος Αεροπορίας Στρατού.

Η καθολική εκτέλεση του άλματος επιβεβαιώνει την υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα και το μοναδικό πνεύμα των Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων. Αποτελεί δε κατάθεση της απόλυτης αφοσίωσης στο καθήκον υπέρ της Πατρίδος, ανεξαρτήτως απωλειών, και μήνυμα ότι η πολεμική ετοιμότητα των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων διατηρείται στον απόλυτο βαθμό.”

http://www.hellenicdefence.gr/i-apostoli-synechizetai-ektelesi-epicheirisiakon-almaton-eleytheras-ptoseos-kai-statikoy-imanta-apo-tin-igesia-kai-meli-ton-dynameon-eidikon-epicheiriseon/?fbclid=IwAR2xI12vkOmzwzwXiNmH7F8Xp5TYdCZaelJYzYTvGcRPnidbhq-L7S7RI9UΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝΤην Κυριακή, 31 Μαΐου 2020, έλαβε χώρα η επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των πεσόντων Ιερολοχιτών και Καταδρομέων στους υπέρ των Ιερών και Οσίων αγώνες του Έθνους, το οποίο διοργανώνει η Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων σε ετήσια βάση στο Μνημείο των ΛΟΚ στο Καβούρι. Παρόμοια εκδήλωση γίνεται και στο αντίστοιχο Μνημείο στην Ρεντίνα, στην έδρα της 1ης ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ.

Λόγω των ειδικών συνθηκών εξ αιτίας του COVID-19, η εκδήλωση έγινε σε πολύ στενό κύκλο.

Παρέστησαν οι κ.κ. ΥΕΘΑ και ΥΦΕΘΑ, οι κ.κ. Α/ΓΕΕΘΑ και Α/ΓΕΣ, ο Δκτής της ΑΣΔΕΝ, οι υπεύθυνοι της τελετής Δντής ΓΕΣ/ΔΕΔ, ο Δκτής του ΚΕΕΔ και το ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό των Ειδικών Δυνάμεων.

Εκτός της στρατιωτικής αντιπροσωπείας, παρέστησαν ο Δήμαρχος Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης και ο Μητροπολίτης Γλυφάδας-Ελληνικού-Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης, ο οποίος ετέλεσε το εκκλησιαστικό μέρος της τελετής.

Επί πλέον παρέστησαν ο Αντγος ε.α. κ. Κόρκας Κων/νος, Επίτιμος Δκτής Στρατιάς και πρεσβύτερος εν ζωή Ιερολοχίτης και Καταδρομέας πολεμιστής, οι κ.κ Πρόεδροι της ΕΑΑΣ (ως εκπρόσωπος των εν αποστρατεία στελεχών του ΣΞ) και της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών (ως εκπρόσωπος των εν αποστρατεία στελεχών και των εν εφεδρεία και παλαιών οπλιτών των Ειδικών Δυνάμεων).

Στο τελετουργικό, αναφέρθηκαν οι πεσόντες στις επιχειρήσεις του Ιερού Λόχου και των Δυνάμεων Καταδρομών από το 1942 μέχρι το 1974, κατά περίοδο και κατά Μονάδα και Ανεξάρτητο ΛΟΚ, αμιγώς Ελληνικής και Ελληνοκυπριακής επανδρώσεως Μονάδων, σε Βόρειο Αφρική, Ελλάδα και Κύπρο.

Εκτός της καθιερωμένης ομιλίας του Δντού ΓΕΣ/ΔΕΔ, σύντομες ομιλίες και χαιρετισμό απηύθυναν οι κ.κ. ΥΕΘΑ και ο Α/ΓΕΕΘΑ, ο οποίος αναφέρθηκε και στην Διακλαδική Διοίκηση Ειδικού Πολέμου, την «ακονισμένη αιχμή του δόρατος των Ενόπλων Δυνάμεων». Χαρακτηριστικό και των δύο ήταν η σαφής εκπομπή μηνυμάτων προς κάθε επιβουλευόμενο της Εθνικής κυριαρχίας.

Τα λόγια του ιδρυτή των Δυνάμεων Καταδρομών αειμνήστου Υπτγου Ανδρέα Καλίνσκη, αντήχησαν δια της ομιλίας του Δντού ΓΕΣ/ΔΕΔ, η οποία κάλυψε και ξεδίπλωσε με λίγα και σεμνά λόγια το μεγαλείο και τον συμβολισμό της ημέρας και της ιστορίας της, από την κορυφή του Ιερού Βράχου:

«ΚΑΙ ΑΝ ΠΟΤΕ ΤΟΛΜΗΣΟΥΝ ΑΥΤΟΙ Ή ΟΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ ΝΑ ΠΕΙΡΑΞΟΥΝ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ, ΠΕΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟ ΤΩΡΑ, ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΝΤΟΥ! ΝΑ ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ ΟΛΟΙ, ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ! ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ! ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΠΕΙΣΜΑ. ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΜΠΟΥΣ, ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ, ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΑ! ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΩΣ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ. Η ΝΙΚΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΔΙΚΗ ΜΑΣ. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΓΙΑΤΙ ΟΣΟ ΔΥΝΑΤΟΙ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ».

Το πλέον συναισθηματικά φορτισμένο σημείο της τελετής απετέλεσε η στιγμή της καταθέσεως στεφάνου από τον 100 ετών Ιερολοχίτη, υποστηριζόμενο από τον Πρόεδρο της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών, δίδοντας ένα συμβολικό μήνυμα της «οικογένειας» και της από γενιά σε γενιά μεταδόσεως του πνεύματος και της ατσάλινης θελήσεως των Καταδρομέων.


ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ:

Τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου έγιναν το 1953, όταν Διοικητής των Δυνάμεων Καταδρομών ήταν ο αείμνηστος Υποστράτηγος Ανδρέας Καλίνσκης, από τον Βασιλέα Παύλο Α’.

ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ

http://www.avarchive.gr/portal/digitalview.jsp?get_ac_id=2493
(στο 3’ 43’’)
Κείμενο ρεπορτάζ, 30 Απριλίου 1953: Στο Στρατόπεδο των Δυνάμεων Καταδρομών στη Βουλιαγμένη προσέρχονται ο Πρωθυπουργός Αλέξανδρος Παπάγος με τη σύζυγό του Μαρία Παπάγου, ο Βασιλιάς Παύλος, η Βασίλισσα Φρειδερίκη και άλλοι επίσημοι για τα αποκαλυπτήρια του μνημείου πεσόντων των Λόχων Ορεινών Καταδρομών (ΛΟΚ). Ο Βασιλιάς Παύλος πραγματοποιεί τα αποκαλυπτήρια του μνημείου, στο οποίο και καταθέτει στεφάνι. Ακολουθεί παρέλαση των ανδρών των ΛΟΚ ενώπιον του Βασιλιά Παύλου και των υπολοίπων επισήμων.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΚΙ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ1. ΦΕΡΕΤΑΙ ΕΙΣ ΓΝΩΣΙΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ, ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ, ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ.

2. Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΔΟΣΟΛΗΨΙΕΣ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
Α. ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΗΣ, ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΟΥΣ -----, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΛΠ). ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: Τράπεζα Πειραιώς, IBAN GR 4701719010006901128799019 .
Β. ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:
(1) ΕΘΝΙΚΕΣ : https://eody.gov.gr/
(2) ΔΙΕΘΝΕΙΣ : https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html
Γ. ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΖΗΤΗΜΑ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ:
(1) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: gengrammateasleschis@gmail.com
(2) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, (Τα τηλέφωνα είναι γνωστά στα μέλη) ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ:
(Α) ΤΑΜΙΑ
(Β) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΣ
(Γ) ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΣ

3. ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ.

Ταξίαρχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης
Πρόεδρος ΔΣ ΛΚΙΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝΗ Ετησία Γενική Συνέλευση της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών (ΛΚΙ) πραγματοποιήθηκε την 8η Μαρτίου 2020 (εναλλακτική ημερομηνία λόγω μη επιτεύξεως της απαιτουμένης απαρτίας στην κύρια της 1ης Μαρτίου), σε αίθουσα της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ).

Θέματα ημερησίας διατάξεως :
• Εξέταση νομιμότητας από πλευράς παρουσίας μελών - Εκλογή Οργάνων ΓΣ (Πρόεδρος-Γραμματέας).
• Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2019.
• Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχειρίσεως έτους 2019.
• Ανάλυση και έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2020.
• Λοιπά θέματα.

Παρουσία του άγοντος το 100ό έτος της ηλικίας του Ιερολοχίτη Στρατηγού Κωνσταντίνου Κόρκα, Επιτίμου Δκτού Στρατιάς, της κυρίας Αικατερίνης-Ναυσικάς, χήρας του αειμνήστου Ιερολοχίτου Στρατηγού Περικλή Παπαθανασίου και επιτίμου μέλους της Λέσχης, στην οποίαν απενεμήθη τιμητική πλακέτα για την προσφορά της, καθώς και νεωτέρων μονίμων Στελεχών αποστράτων και εφέδρων εκ μονίμων, και εφέδρων Καταδρομέων, Πεζοναυτών και Αλεξιπτωτιστών, η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών τήρησε την παράδοση και την ιερή παρακαταθήκη, αποδεικνύοντας για πολλοστή φορά τον δεσμό που δημιουργεί ο πράσινος μπερές και το πνεύμα των Ειδικών Δυνάμεων.Η όλη εκδήλωση υπήρξε επιτυχής και η παρουσία των μελών ικανοποιητική, δεδομένων των επιφυλάξεων, ανησυχίας και επί πλέον προληπτικών μέτρων προφυλάξεως τα οποία είχε εξαγγείλει και εφήρμοσε η Λέσχη σχετικά με την εξάπλωση του ιού SARS–CoV-2 και της ασθένειας COVID-19. Λόγω της διεξαγωγής στην επαναληπτική ημερομηνία ο αριθμός των παρισταμένων δεν επηρέασε την διεξαγωγή.
Η ΓΣ, διεξήχθη σε τρία μέρη, ως εξής:
Πρώτο Μέρος
• Μνημόνευση των Μελών της Λέσχης και γενικότερα της οικογενείας των Ειδικών Δυνάμεων, που απεβίωσαν από Μάρτιο 2019 μέχρι Μάρτιο 2020.
• Σαράντα χρόνια λειτουργίας της Λέσχης (σύντομη παρουσίαση).

Δεύτερο Μέρος
• Εκλογή Οργάνων της ΓΣ για την διεύθυνση εργασιών
• Έκθεση Πεπραγμένων του ΔΣ έτους 2019 από τον Πρόεδρο του ΔΣ
• Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής (ΕΕ) του Οικονομικού Έτους 2019
• Έγκριση Πεπραγμένων ΔΣ, εκθέσεως ΕΕ και Ταμία και απαλλαγή αυτών από κάθε ευθύνη.
• Ανάλυση και έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2020 από τον Ταμία.

Τρίτο Μέρος
• Λοιπά θέματα:
- Ερμηνεία καταστατικού σχετικά με το θέμα εξουσιοδοτήσεων κατά τις αρχαιρεσίες ή και γενικά θέματα.
- Θέμα στέγης της Λέσχης.
• Απαντήσεις και διευκρινήσεις από το ΔΣ της Λέσχης.

Κατά την παρουσίαση των πεπραγμένων έγινε συνοπτική αναφορά στις συνήθεις δραστηριότητες και εκτενέστερη στις ειδικές εξ αυτών, είτε αυτοτελείς είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς.

Οι ειδικές αυτοτελείς της Λέσχης σχεδιάστηκαν και αναλαμβάνονται, ως γενικός κανόνας, επί τη ευκαιρία της 40ης επετείου από ιδρύσεως της Λέσχης. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην οσονούπω αναμενόμενη ίδρυση της Τράπεζας αίματος της Λέσχης.

Ο πολλαπλασιασμός των λοιπών δραστηριοτήτων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εκστρατεία εξωστρέφειας της Λέσχης προς το ενεργό τμήμα των Ενόπλων και ιδιαίτερα των Ειδικών Δυνάμεων, προς άλλα σωματεία και συνδέσμους Τάξεων (ΣΣΕ-ΣΜΥ), Όπλων-Σωμάτων κλπ., αλλά και φορείς της τοπικής αυτοδιοικήσεως σε επίπεδο Περιφέρειας και Δήμων.

Λεπτομέρειες παρουσιάζονται στα εκδιδόμενα μηνιαία ή ειδικά ενημερωτικά, στην ιστοσελίδα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην έντυπη εφημερίδα της Λέσχης.

Έγινε εκτεταμένη αναφορά στην οικονομική κατάσταση και την εν γένει οικονομική πολιτική της Λέσχης με την παρουσίαση προληπτικών ή αναγκαστικών μέτρων τα οποία θα ενδεχομένως θα πρέπει να ληφθούν για την διατήρηση της Λέσχης στο επίπεδο αξιοπρέπειας που αρμόζει στην ιστορία της και την ιστορικότητα των μελών της, αλλά ταυτόχρονα και την διαφύλαξη της εικόνας της οικογενειακής εστίας για τα μέλη της, ενεργά ή αδρανή. Εν κατακλείδι, για να μην ληφθούν μέτρα εξοικονόμησης πόρων θα πρέπει πρωτίστως να ενεργοποιηθούν όλα τα μέλη και να εγγραφούν και νέα.

Ιδιαίτερη σημασία για το ΔΣ, είχε η καθολική αποδοχή των προταθέντων στο τρίτο μέρος (λοιπά θέματα):
• Σχετικά με την πρόταση ενάρξεως εργασιών για την διαδικασία αποκτήσεως μόνιμης στέγης (λεπτομέρειες δεν μπορούν να ανακοινωθούν επί του παρόντος) σε ποσοστό 100% και,
• Της ερμηνείας του καταστατικού σχετικά με το θέμα των εξουσιοδοτήσεων απόντων τακτικών (οικονομικά ενήμερων μελών) προς παρόντα (τακτικά οικονομικά ενήμερα μέλη), χωρίς περιορισμό αριθμητικής αναλογίας, ασάφεια η οποία κατά καιρούς είχε διαφορετικές ερμηνείες. Με εφαρμογή της λογικής της συνήθους πρακτικής της διασταλτικής ερμηνείας τόσο του Συντάγματος όσο και των νόμων, ειδικά σε επιτρεπόμενες ενέργειες και όχι σε απαγορεύσεις, η πρόταση του ΔΣ εγκρίθηκε σε ποσοστό 97,2%. Για ιστορικούς λόγους αναφέρεται ότι το 1983, όταν καθιερώθηκε τον νυν έμβλημα της Λέσχης και εισήχθη για πρώτη φορά ο θεσμός των εξουσιοδοτήσεων, το ποσοστό αποδοχής για το συγκεκριμένο ζήτημα ήταν 93,8%.

Ταξίαρχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης
Πρόεδρος ΔΣ Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών

(Φωτογραφικό υλικό θα δημοσιευθεί αργότερα)ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΣΧΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

04 Φεβ.
Στις 4 Φεβ 2020 ετελέσθη στο κοιμητήριο Παλ. Φαλήρου η κηδεία του Ιερολοχίτη Έφεδρου Λοχαγού Ιωάννη Μπαλτά. Παρέστη αντιπροσωπεία Αξκών Ειδικών Δυνάμεων, ενώ το ΔΣ της Λέσχης εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος. Από πλευράς μελών, ο Στρατηγός Κόρκας Κων/νος, συμπολεμιστής του στον Ιερό Λόχο, εκφώνησε τον επικήδειο λόγο.

09 Φεβ.
• Εκπροσώπηση στην επετειακή εκδήλωση για την μάχη Φλωρίνης (12-15/2/1949), την οποίαν διοργάνωσε η ΕΑΑΣ, από τον Στγο Κόρκα.

• Κοπή Βασιλόπιτας και επετειακή των 40 ετών της Λέσχης ετήσια συνεστίαση. (ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ)

15 Φεβ.
• Εκπροσώπηση Λέσχης στην τελετή ενταφιασμού των λειψάνων του Αντγου Κατσάνη Γεωργίου, Δκτού της 33 ΜΚ κατά τις επιχειρήσεις της 20/21 Ιουλίου 1974 στον Πενταδάκτυλο Κύπρου, παρουσία του κ. ΥΦΕΘΑ, επιτίμου μέλους της Λέσχης μας. Σε έμφορτο συγκινησιακό περιβάλλον, παρουσία της οικογενείας με επί κεφαλής την κυρία Εριφύλη Κατσάνη, σύζυγο του Ήρωα και επίτιμο μέλος της Λέσχης, ενταφιάσθηκε στην μητέρα-γη του ο αιώνια αθάνατος του οποίου το πνεύμα πλανάται στον Πενταδάκτυλο αναμένοντας την απελευθέρωσή του. Παρέστησαν εκπρόσωποι συλλόγων Καταδρομέων με ιδιαίτερη συμμετοχή του Συνδέσμου Καταδρομέων και Ιερολοχιτών Μακεδονίας. Η Λέσχη εκπροσωπήθηκε από τους Υπτγους ε.α. κ. κ. Μαντζουράτο Ευάγγελο και Αργύρη Αθανάσιο, τον Σχη ε.α. Κ. Ροκκά Θεόδωρο, Αξιωματικούς στελέχη της τότε 33 ΜΚ.

• Εκδήλωση-Ημερίδα ΣΑΙΤΘ-ΣΕΑΑ Μέγαρο Παλαιάς Βουλής «Άγνωστοι ήρωες στα χώματα της Ηπείρου». Εκπροσώπηση από Δρ. Νικολούδη. 21 Φεβ.
Εκπροσώπηση από τον Πρόεδρο του ΔΣ στο Μνημόσυνο του αειμνήστου Στγού Καρούσου στο Παρεκκλήσιο του Στρατοπέδου της 13ης ΔΕΕ.

04 Μαρ.
Εκπροσώπηση στην Πρέβεζα και στον Παπάγο στην εξόδιο ακολουθία των Υποστρατήγου Πέτρου Αρταβάνη και Συνταγματάρχου Πέτρου Κωτσάκου αντίστοιχα.ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ-ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020Την 09 Φεβρουαρίου 2020, στο Σαρόγλειο Μέγαρο της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών πραγματοποίησε την ετήσια συνεστίαση και κοπή της Βασιλόπιτας στην κατάμεστη αίθουσα τελετών.

Η Λέσχη, επί τη ευκαιρία της συμπληρώσεως σαράντα ετών λειτουργίας, συνδύασε την καθιερωμένη ετήσια συνεστίαση με την επετειακή εκδήλωση η οποία περιέλαβε επίδοση αναμνηστικών μεταλλίων και διπλωμάτων στους πολεμιστές μέλη της και στις οικογένειες των τεθνεώτων εν πολέμω και εν ειρήνη μελών της.

Σε ένα συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα με την παρουσία του κ. Υφυπουργού Εθνικής Αμύνης και των κ.κ. Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και Επιτελάρχου του ΓΕΕΘΑ, των κ.κ. Δκτών ΑΣΔΕΝ, ΓΕΕΘΑ/ΔΔΕΕ, 13ης ΔΕΕ, Δντών ΓΕΣ/ΔΕΔ, ΓΕΣ/ΔΙΣΧΕΑ, ΓΕΣ/ΔΕΠΣ και του Υδντού ΓΕΣ/ΔΕΔ, απάντων εν ενεργεία Αξιωματικών των Ειδικών Δυνάμεων, καθώς και αποστράτων Επιτίμων Α/ΓΕΣ, ΓΕΠΣ, Δκτών Στρατιάς, Δκτών Σχηματισμών Ειδικών Δυνάμεων και μεγάλου αριθμού Ανωτάτων, Ανωτέρων και Κατωτέρων Αξιωματικών όλων των προελεύσεων, προερχομένων από ΣΣΕ, ΣΜΥ, είτε Μονιμοποιηθέντες μεταπολεμικά, μεγάλου αριθμού Εφέδρων Καταδρομέων, Αλεξιπτωτιστών και Πεζοναυτών, καθώς και άλλων προσωπικοτήτων εκτός του αμιγώς στρατιωτικού χώρου, η προσοχή και η έντονα «οικογενειακή» ατμόσφαιρα, επικεντρώθηκε στους παρόντες είκοσι από τους 42 εν ζωή πολεμιστές και τα τριάντα από τα 50 μέλη των οικογενειών. Πενήντα μέλη μας, μεγάλου εύρους ηλικιών ζωντανοί εκπρόσωποι της πολεμικής δόξης των Ειδικών Δυνάμεων. Οι κωλυόμενοι για διαφόρους λόγους, ήσαν «ωσεί παρόντες» για την «οικογένεια».

Οι πολεμικές περίοδοι τις οποίες η Λέσχη κάλυψε με την επετειακή εκδήλωση περιέλαβαν τις:

• Επιχειρήσεις Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στον Ελλαδικό χερσαίο κορμό και Κρήτη 1940-41, στην Βόρειο Αφρική και Μέση Ανατολή 1942-43, στην Ιταλία 1944, στο Αρχιπέλαγος 1943-45.
• Επιχειρήσεις 1946-49.
• Επιχειρήσεις Κορέας 1950-55.
• Επιχειρήσεις Κύπρου 1964-1974

Η όλη εκδήλωση περιλάμβανε:
• Σύντομη ομιλία περί Λέσχης και ενεργειών της.
• Κοπή Βασιλόπιτας αναμνηστικού στην τυχερή ή τυχερό της χρονιάς.
• Επίδοση αναμνηστικών πλακετών για την εν ειρήνη προσφορά προς στην Λέσχη.
• Επίδοση των αναμνηστικών μεταλλίων και διπλωμάτων στους πολεμιστές-μέλη μας και τις οικογένειες των εκλιπόντων για την εν πολέμω προσφορά προς το Έθνος.
• Γεύμα.

Ο Πρόεδρος της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών στην εισαγωγική του ομιλία, αφού έδωσε το στίγμα της οικογενειακής συγκεντρώσεως, ανέφερε τιμής ένεκεν τα ονόματα των αειμνήστων Ιερολοχιτών και Καταδρομέων ιδρυτών της και στη συνέχεια παρουσίασε με συντομία το τι εκπροσωπεί η Λέσχη και τις ιστορικές καταβολές της, και τον τρόπο που θα σημανθεί το 2020. (αυτούσια η ομιλία και φωτογραφικό υλικό δημοσιεύονται χωριστά).

Οι κ. κ. ΥΦΕΘΑ, Επίτιμος Α/ΓΕΣ και επίτιμο μέλος της ΛΚΙ, Στρατηγός ε.α. Αλκιβιάδης Στεφανής και ο κ. Α/ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ομοίως απηύθυναν χαιρετισμό προς τους παρισταμένους, τονίζοντας την ιδιαίτερη αξία των Ειδικών Δυνάμεων και την σημασία της εκδηλώσεως. Ο κ. Α/ΓΕΕΘΑ ήταν ο τυχερός της Βασιλόπιτας και δέχθηκε τις επί πλέον ευχές για τύχη στα από ημερών αναληφθέντα καθήκοντά του.

Μετά την απονομή των αναμνηστικών και την τήρηση σιγής, η Στρατιωτική Μουσικής της ΑΣΔΥΣ παιάνισε τον Ύμνο του Ιερού Λόχου, που σηματοδότησε την κορύφωση του επετειακού σκέλους της υπό μορφή τελετής εκδηλώσεως.ΟΜΙΛΙΑ-MHNYMA ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ-ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ (09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020)

ΥΠΟΔΟΧΗ

Αιδεσιμολογιώτατε, Κύριε Υφυπουργέ, Κύριε Αρχηγέ, Κυρίες και Κύριοι,

Θα μου επιτρέψετε, ως υποδοχή και χωρίς την απόλυτη τήρηση του πρωτοκόλλου προσφωνήσεων, να σας καλωσορίσω σε αυτή την επετειακή συνεστίαση.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω αρχικά τα εν ενεργεία στελέχη μας που είναι παρόντα και μας τιμούν, παρά τον υπηρεσιακό φόρτο τους και την ΑΣΔΥΣ για την διάθεση της ΛΑΕΔ και της Στρατιωτικής Μουσικής.

Ευχόμαστε σε όλους Καλή Χρονιά για το 2020, με υγεία, τύχη και επιτυχίες σε όλα τα επίπεδα δραστηριότητος ενός εκάστου.

Στις Ένοπλες Δυνάμεις μας, εκτός των παραπάνω, ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην προς πόλεμο προπαρασκευή και στις όποιες αποστολές τους επ΄ ωφελεία του Έθνους και των ελληνικών όπλων.

Καλωσορίζω την μεγάλη Οικογένεια των Ειδικών Δυνάμεων στην εκδήλωση η οποία θα περιλάβει:
• Σύντομη ομιλία περί Λέσχης και ενεργειών της.
• Κοπή Βασιλόπιτας, διανομή των ατομικών συσκευασμένων τεμαχίων και επίδοση του αναμνηστικού στην τυχερή ή τυχερό της χρονιάς.
• Επίδοση αναμνηστικών πλακετών για την εν ειρήνη προσφορά προς στην Λέσχη.
• Επίδοση των αναμνηστικών μεταλλίων και διπλωμάτων στους πολεμιστές-μέλη μας και τις οικογένειες των εκλιπόντων για την εν πολέμω προσφορά προς το Έθνος.
• Γεύμα.

ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δεν θα εξιστορήσω την ιστορία της Λέσχης, λίγο έως πολύ είναι σε όλους γνωστή. Έχουμε όμως ανάμεσά μας άτομα τα οποία δεν είναι τακτικά μέλη μας και δεν παρίστανται στις ΓΣ, συνεπώς θα πρέπει να έχουν μια γενική εικόνα.

Η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών ιδρύθηκε το έτος 1980, από αποστράτους Ιερολοχίτες, Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και υπηρετήσαντες Οπλίτες των μετέπειτα Δυνάμεων Καταδρομών. Είναι η πρώτη Λέσχη Ιερολοχιτών και Καταδρομέων που ιδρύθηκε μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο και τις επιχειρήσεις εναντίον ανταρτών του 1947-1949 στην Ελλάδα και ο πρώτος Σύνδεσμος παλαιών πολεμιστών αμιγώς των Ειδικών Δυνάμεων.

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αναφέρονται για ιστορικούς Λόγους)

1.
Αντγος ε.α.
Κετσέας Θεμιστοκλής
2.
"
Ρούσσος Γεώργιος
3.
"
Παπαγεωργακόπουλος Ελευθ.
4.
"
Παπαγεωργόπουλος Κυριάκος
5.
"
Μανέτας Ιωάννης
6.
"
Ζαχαράκης Εμμανουήλ
7.
"
Ζαφειρόπουλος Δημήτριος
8.
"
Έρσελμαν Ανδρέας
9.
"
Καίσαρης Νικόλαος
10.
"
Παπαθανασίου Περικλής
11.
"
Τσιτσιλώνης Κων/νος
12.
"
Ζερβογιάννης Νικόλαος
13.
"
Παπαδόπουλος Κων/νος
14.
"
Βάγιας Ιωάννης
15.
"
Μαρκόπουλος Σπυρίδων
16.
Υπτγος ε.α.
Οικονομίδης Γεώργιος
17.
"
Κουράκης Γεώργιος
18.
"
Γιαννακόπουλος Κων/νος
19.
"
Γεωργιάδης Γεώργιος
20.
Ταξχος ε.α.
Συρίγος Ελευθέριος
21.
"
Ρίγγας Αναστάσιος
22.
Σχης ε.α.
Χαροκόπος Βασίλειος
23.
"
Μωραΐτης Πέτρος
24.
"
Παλιατσάρας Ευστράτιος
25.
"
Μπόϊκος Κων/νος
26.
Τχης ε.α.
Τσιγκούνης Κυριάκος
27.
Εφ. Ταγματάρχης
Πιέρρος Σπυρίδων
28.
Εφ. Λοχαγός
Κανελλόπουλος Γεώργιος
29.
"
Μεσσηνέζης Φίλιππος
30.
Εφ. Υπλγός
Έμκε Βασίλειος
31.
Κύριος
Κοντομίχαλος Ελευθέριος
32.
Κύριος
Μαυρίκης Ιάσων

Η Λέσχη συνεχίζει την παράδοση και επιδιώκει την προώθηση του πνεύματος των ειδικών δυνάμεων, αλλά και την προσπάθεια συσπείρωσης των διαφόρων σωματείων και λεσχών κάτω από μια Πανεθνική Συνομοσπονδία σε παγκόσμιο επίπεδο. Το τι κάνει η Λέσχη από πλευράς δραστηριοτήτων, λίγο έως πολύ, φαίνεται στην εφημερίδα και στην ιστοσελίδα μας. Είναι όμως ορισμένα πράγματα που πρέπει να αναφερθούν.

Το 2020 συμπληρώνονται 40 χρόνια από την επίσημη έγκριση λειτουργίας της Λέσχης ως σωματείου. Σαράντα χρόνια διαρκούς προσπάθειας προς επίτευξη των σκοπών της. Σαράντα χρόνια επιτυχούς διατηρήσεως της ιστορικής μνήμης και σταδιακής μεταπτώσεως στην απαιτούμενη σύγχρονη μορφή, χωρίς απώλεια της ταυτότητός της.

Επιτεύχθηκε κατά την δική μας άποψη κατά μεγάλο ποσοστό, απέτυχε και δημιούργησε προβλήματα κατά τους «εχθρούς» μας. Είτε αρέσει στους πολλούς είτε όχι, η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών είναι το πρώτο πολεμικό σωματείο αμιγώς Ειδικών Δυνάμεων. Οι υπόλοιποι μπορούν, αν θέλουν, να είναι «υπερήφανοι» για την ιδιοτέλειά τους και να αφήσουν τις δάφνες εκεί όπου πραγματικά ανήκουν.

Ο αγνός κόσμος των Καταδρομών γνωρίζει και εμείς συνεχίζουμε.

Η κοινή Μήτρα, το κοινό Λίκνο των Ειδικών Δυνάμεων, το DNA του Ιερολοχίτη και του Καταδρομέα και ο Πράσινος Μπερές ως σύμβολο, συνυφασμένα με τον Όρκο μας, αποτελούν συστατικά του πατριωτισμού που διαμέσου της λειτουργίας της «μικρής εικόνας» της Λέσχης, οδηγούν στην διαμόρφωση της «μεγάλης εικόνας», της Πατρίδας μας και του Έθνους.

Μιας Ελλάδας με χαρακτηριστικά γνωρίσματα οικογένειας προς τους Έλληνες, εντός ή εκτός συνόρων, φίλης προς τους συμμάχους της, παράγοντος σταθερότητας και συνεργασίας προς αυτούς με τους οποίους ταυτίζει τα συμφέροντά της, αλλά ισχυρής, επικίνδυνης και όχι απλά αποτρεπτικά ικανής, για τους εχθρούς της.

Στα πλαίσια αυτής της 40ης επετείου αποφασίστηκαν οι βασικοί εορταστικοί άξονες, με περιορισμούς όμως, εξ αιτίας οικονομικών κυρίως λόγων.

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ:

Επιτύμβια στήλη εις ανάμνηση των επιχειρήσεων των Δυνάμεων Καταδρομών στην Κύπρο, τα αποκαλυπτήρια της οποίας έγιναν την 31 Ιανουαρίου.

Η σημερινή συνεστίαση και κοπή της βασιλόπιτας με την παράλληλη επίδοση αναμνηστικών στους πολεμιστές-μέλη μας και τις οικογένειες των εκλιπόντων, όλων των εθνικών αγώνων από το 1940 μέχρι και το 1974.

Διοργάνωση ημερίδας για την διαχρονική πολεμική εμπλοκή των μελών μας και ανάδειξη της ιστορικότητας της Λέσχης.

Εάν εγκριθεί
από τον Δήμο Αθηναίων, συντονισμένες και συγκεντρωτικές εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης του Μυστικού πολέμου κατά την κατοχή στην Αττική.

Ομοίως, εάν εγκριθούν,
από τις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής, εκτός Σύμης και Σύρου, εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης των Καταδρομικών Επιχειρήσεων του Ιερού Λόχου σε όλη την περιοχή του Αρχιπελάγους.

Ίδρυση Τράπεζας αίματος, μια πρωτοβουλία για την οποία κυριολεκτικά θα πρέπει να δώσουμε το αίμα μας. Εμείς οι ίδιοι και για τους μεγαλύτερους και εκτός ορίου ηλικίας αιμοδοτικής ικανότητας, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας.


Συνοψίζοντας,

Ο Ιερός Λόχος, οι Δυνάμεις Καταδρομών, οι Ειδικές Δυνάμεις, οι Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων και οι καταβολές τους μέσα στην Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών θα είναι πάντα εδώ, θεματοφύλακες της Ιστορίας του Έθνους, για να ξεχωρίζει εις το διηνεκές η ΓΑΛΑΖΙΑ ΕΛΛΑΔΑ από την «γιαλαντζί γαλάζια πατρίδα» και ό,τι άλλο πλασάρουν από βορρά νεόδμητα κράτη του 21ου αιώνα που δεν έχουν ιστορία και άλλα εξ ανατολών που δημιουργήθηκαν 20ό, αλλά έχουν ευρύ ποινικό μητρώο.

Θα μου επιτρέψετε τώρα να παρακαλέσω τον Αιδεσιμολογιώτατο Ταξίαρχο ε.α. Αποστολακίδη Γεώργιο, τον Παπα-Γιώργη μας, να ευλογήσει την Βασιλόπιτα.

ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ (Αιδεσιμολογιώτατος Ταξίαρχος ε.α. Αποστολακίδης Γεώργιος. Ιδιαίτερο έγγραφο κατανομής)

ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΤΥΧΕΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ


• Πατήρ Γεώργιος Αποστολακίδης
• Αντγος Φωτόπουλος Χρήστος
• Δόκτωρ Νικολούδης Νικόλαος
• ΚΔ Φωτόπουλος Στυλιανός

ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΩΝ (Ιδιαίτερο μη κοινοποιούμενο έγγραφο διανομής).

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟΝΤΩΝ. (Ιδιαίτερο μη κοινοποιούμενο έγγραφο).

ΤΗΡΗΣΗ ΣΙΓΗΣ

Προς τιμήν των πεσόντων και αγνοουμένων στις επιχειρήσεις, αλλά και των εν ειρήνη από φυσικά ή άλλα αίτια απωλεσθέντων μελών.

ΥΜΝΟΣ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΦΕΘΑ ΚΑΙ Α/ΓΕΕΘΑ
Ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας.

Σας εύχομαι καλή όρεξη.

Ταξίαρχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης
Πρόεδρος ΔΣΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ ΣΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ

Μνήμη Ελλήνων Καταδρομέων Πολεμιστών Κύπρου

Οι Μοίρες Καταδρομών Κύπρου ιδρύθηκαν σταδιακά, αρχής γενομένης από την 31 ΜΚ το 1964. Έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις Τηλλυρίας, όπου είχε τους 3 πρώτους νεκρούς και αργότερα, σε συνεργασία με την 32 ΜΚ στις επιχειρήσεις της Κοφίνου, όπου η 32ΜΚ είχε τον πρώτο της νεκρό.

Η τουρκική εισβολή βρήκε την 20η Ιουλίου 1974, τις Κυπριακές Μοίρες Καταδρομών σε ελαφρά αποδιοργάνωση.

Ο αγώνας τους ήταν διαρκής από την νύχτα της 20ης Ιουλίου μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες της 17ης Αυγούστου, οπότε τερματίσθηκαν οι εχθροπραξίες και άνισος καθόσον δεν τηρήθηκαν διαδικασίες και σχέδια που προβλέπονται για επιχειρήσεις Δυνάμεων Καταδρομών.

Εκτός από την πρώτη νύχτα των επιχειρήσεων, οπότε χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τις αποστολές και τις δυνατότητές τους, από εκεί και μετά εχρησιμοποιούντο σε επιχειρήσεις ενισχύσεως άλλων μονάδων, σε αμυντικές επιχειρήσεις και ό,τι άλλο, εκτός αποστολών των Δυνάμεων Καταδρομών.

Παρ’ όλα αυτά έφεραν επιτυχώς εις πέρας τις αποστολές τους, με πολύ μεγάλο κόστος, χωρίς να υπολογίζουν τις απώλειες διότι υπερέβαλαν εαυτούς για να διατηρήσουν την τιμή που όφειλαν στον πράσινο μπερέ, υπερασπιζόμενες την τιμή τους και το έδαφος που τους ανετέθη.

Τελικός απολογισμός: Νεκροί και αγνοούμενοι: 31 ΜΚ: 32, 32 ΜΚ: 42, 33 ΜΚ; 67, 34 ΜΚ: 1. Συνολικά: 142 Αξιωματικοί και Καταδρομείς.

Από ελληνικής πλευράς αποφασίστηκε η αποστολή ενισχύσεων στην Κύπρο δυνάμεως περίπου μιας Μοίρας Καταδρομών. Η αρχική απόφαση αφορούσε την αποστολή της Β’ ΜΚ από Θεσσαλονίκη με πολιτικά αεροσκάφη. Αφού άλλαξε η σχεδίαση, αποφασίσθηκε η αποστολή της Α’ Μοίρας Καταδρομών από το Μάλεμε ενισχυόμενης με τμήμα της Γ’ Μοίρας Αμφιβίων Καταδρομών. Η δύναμη αυτή θα μεταφερόταν με αεροσκάφη NORATLAS της 354 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών.

Το αερομεταφερόμενο συγκρότημα (344 Αξιωματικοί και Καταδρομείς) επιβαίνοντας σε δεκατρία (13) τελικά αεροσκάφη, την νύχτα 21/22 Ιουλίου 1974, πετώντας χαμηλά, με σιγή ασυρμάτου, χωρίς συνοδεία μαχητικών για να μην εντοπισθούν και χωρίς βοηθήματα, κατάφεραν με τη γενναιότητα, το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και την αυτοθυσία των πληρωμάτων τους να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας.

Πολλαπλά άξια πληρώματα, διότι έφθασαν στον αντικειμενικό τους σκοπό και προσγειώθηκαν, πάρα την συσκότιση και το γεγονός ότι βάλλονταν, συνεπεία λανθασμένων χειρισμών και μη πλήρους ενημερώσεως των Μονάδων αντιαεροπορικής προστασίας του αεροδρομίου οι οποίες αρχικά θεώρησαν τα αεροσκάφη ως τουρκικά.

Στη διάρκεια του σκέλους της προσγείωσης βλήθηκαν σχεδόν όλα τα αεροσκάφη και καταρρίφθηκε ένα, με συνέπεια να βρουν τον θάνατο οι 27 από τους 28 επιβαίνοντες Καταδρομείς και 2 από άλλο αεροσκάφος. Συνολικά 29 Αξιωματικοί και Καταδρομείς και 4 στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας του αεροσκάφους που καταρρίφθηκε.

Η αποστολή της Α’ ΜΚ, αρχικά κατά τον ΑΤΤΙΛΑ-1, ενισχυόμενης από Τμήμα της 33ΜΚ που ήδη βρισκόταν στο Α/Δ, ήταν η απώθηση των τουρκικών δυνάμεων και η διατήρηση του Α/Δ της Λευκωσίας την 23 Ιουλίου, μέχρι την μετά από διαπραγματεύσεις παράδοση στις δυνάμεις του ΟΗΕ. Οι επί τούτου επιτυχείς αμυντικές επιχειρήσεις, αλλά και οι σκόπιμες στο διπλωματικό παίγνιο από πλευράς μας καθυστερήσεις μέχρι να εμπλακεί ουσιαστικά ο ΟΗΕ, απέφεραν την αποτροπή της καταλήψεως του Α/Δ της Λευκωσίας και την εξ αυτού αδυναμία εκτελέσεως μαζικής αερομεταφοράς τουρκικών ενισχύσεων κοντά στην πρωτεύουσα.

Κατά τον ΑΤΤΙΛΑ-2, την 16η Αυγούστου ως ενίσχυση δυνάμεων του ΓΕΕΦ συνέβαλαν στην αποκοπή της κυκλωτικής κινήσεως τουρκικών δυνάμεων πέριξ της Λευκωσίας, με αποτέλεσμα την μη ολοκληρωτική κατάληψή της. Αυτό θα οδηγούσε σε τελείως διαφορετικά προς το χειρότερο εδαφικά αποτελέσματα, στρατηγικής σημασίας για την Κύπρο.

Συνοψίζοντας μπορώ να πω για τις επιχειρήσεις των Δυνάμεων Καταδρομών ότι καίτοι χρησιμοποιήθηκαν αντιδεοντολογικά, σε κανένα πεδίο εμπλοκής τους δεν ηττήθηκαν και απέτρεψαν τα χειρότερα. Εν τέλει, αν κριθούν οι Καταδρομείς από ορισμένους κακεντρεχείς από το τελικό αποτέλεσμα ως ηττηθέντες, θα πρέπει να τονίσουμε ότι και ο Λεωνίδας έχασε την μάχη στις Θερμοπύλες, αλλά είναι παγκοσμίως γνωστός για την αυτοθυσία και τον ηρωισμό του.

Το Μνημείο είναι αφιερωμένο στην μνήμη των 175 Ελλήνων εξ Ελλάδος και Κύπρου Αξιωματικών και Καταδρομέων οι οποίοι θυσίασαν το ύψιστο αγαθό για το Έθνος, καθώς και σε όσους έλαβαν μέρος στις επιχειρήσεις στην Κύπρο από το 1964 μέχρι το 1974, κάποιοι εκ των οποίων είτε αυτοπροσώπως είτε τα μέλη των οικογενειών των θανόντων στις επιχειρήσεις ή μεταγενέστερα, βρίσκονται εδώ ανάμεσά μας και οι περισσότεροι εξ αυτών είναι μέλη της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών.

Κατασκευάστηκε μετά από πρόταση της Λέσχης, έγκριση και διάθεση κονδυλίου από τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού, με την αφιλοκερδή προσφορά του γλύπτη κ. Μπάρδη Ιωάννου.

Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση ως Πρόεδρος της Λέσχης διότι επί των ημερών μας κατασκευάσθηκε το πανεθνικά μοναδικό Μνημείο αμιγώς Καταδρομέων εις ανάμνηση των επιχειρήσεων από το 1964.

Επί πλέον έχω την τύχη να εκπροσωπώ την Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών το 2020, κατά το οποίο εορτάζουμε τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της και η τελετή αυτή σήμερα αποτελεί την πρώτη συμβολική της 40ετίας αυτής.

Ταξίαρχος ε.α. Τζιάκης Ιωάννης
Πρόεδρος ΔΣ Λέσχης Καταδρομέων και ΙερολοχιτώνΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΣΧΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

16 ΙΑΝ:
Κοπή πίτας ΠΕΑΠΑ: Η Λέσχη εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο, Γεν. Γραμματέα και Ταμία.

19 ΙΑΝ:
Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελλήνων Βατραχανθρώπων στο Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, Ακολούθησε η κοπή της πίτας και η βράβευση μελών, φίλων και προσώπων, που προσέφεραν στους Βατραχανθρώπους και στον Ελληνισμό.

Το παρόν έδωσε η Στρατιωτική Ηγεσία πρωτοστατούντος του Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Φλώρου.

Απόστρατοι, έφεδροι Βατραχάνθρωποι και μέλη των Οικογενειών καθώς και εν ενεργεία Βατραχάνθρωποι αλλά και φίλοι του Συνδέσμου, Καταδρομείς, Πεζοναύτες και Αλεξιπτωτιστές που προσέφεραν στους Βατραχανθρώπους και στον Ελληνισμό παρευρέθησαν στην κοπή της πίτας.

Η Λέσχη εκπροσωπήθηκε ως ΔΣ από τους Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και από πολλά μέλη μας Αξιωματικούς και Εφέδρους Υποβρυχίους Καταστροφείς.21 ΙΑΝ:
Ανάληψη καθηκόντων Α/ΓΕΕΘΑ στην Σχολή Ικάρων. Στην τελετή αναλήψεως καθηκόντων Α/ΓΕΕΘΑ από τον Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, η Λέσχη εκπροσωπήθηκε από τον Αντγο ε.α. κ. Κόρκα Κωνσταντίνο, επίτιμο Δκτή Στρατιάς.

23 ΙΑΝ:
Ανάληψη καθηκόντων Α/ΓΕΣ στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Στην τελετή αναλήψεως καθηκόντων Α/ΓΕΣ από τον Αντιστράτηγο Χαράλαμπο Λαλούση, η Λέσχη εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του ΔΣ.

25 ΙΑΝ:
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΕΑΑΣ.
Η Λέσχη εκπροσωπήθηκε από τον Αντγο ε.α. κ. Κόρκα Κωνσταντίνο.

26 ΙΑΝ:
ΛΕΩΝΙΔΙΟ.

Την Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2020, στον Μύλο, στην είσοδο της πόλεως, όπου και το Μνημείο πεσόντων, τελέσθηκε η επιμνημόσυνη δέηση για την συμπλήρωση 71 ετών από την μάχη του Λεωνιδίου (21 Ιαν 49) και Αγ. Βασιλείου (22 Ιαν 49). Προηγήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό της πόλης του Λεωνιδίου μετά το πέρας της Κυριακάτικης λειτουργίας. Η σεμνή τελετή ολοκληρώθηκε με ομιλίες, προσκλητήριο νεκρών και καταθέσεις στεφάνων. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν, εκτός των τοπικών αρχών, κάτοικοι του Λεωνιδίου των οποίων συγγενείς είχαν λάβει μέρος στην μάχη.

Η Λέσχη Καταδρομέων και Ιερολοχιτών εκπροσωπήθηκε, όπως κάθε χρόνο, από τμήμα εφέδρων Καταδρομέων με το λάβαρό της το οποίο έφερε το μέλος του ΔΣ Εφ. Λχίας ΚΔ Παπαδάκης Ιωάννης.

Επί κεφαλής της πολυπληθούς αντιπροσωπείας της Λέσχης, η οποία για πρώτη φορά, μετά από χρόνια, κινήθηκε με λεωφορείο από Αθήνα, ήταν ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ. Συμμετείχαν απόστρατοι Αξιωματικοί και Καταδρομείς. Την εξ Αθηνών αντιπροσωπεία πλαισίωσαν και μέλη μας, κάτοικοι Πελοποννήσου, μεταξύ των οποίων και ο Αντγος ε.α. κ. Γλεντζές Ηλίας.

Μαζί με την αντιπροσωπεία της Λέσχης κινήθηκαν και ο Πρόεδρος και η Γραμματέας του ΠΣ ΠΕΣΜΑΡΙ, στα πλαίσια της από μηνών στενότερης συνεργασίας και συμμετοχής σε εκδηλώσεις που διοργανώνουν τα δύο σωματεία.

Εξέχουσες παρουσίες ήταν η κυρία Αικατερίνη Παπαθανασίου, σύζυγος του αειμνήστου Στρατηγού Περικλή Παπαθανασίου, τότε Διοικητού της Γ΄ Μοίρας Καταδρομών που απετέλεσε την κύρια δύναμη των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων σε συνεργασία με την Δ’ ΜΚ. Η κυρία Παπαθανασίου κατέθεσε τιμής ένεκεν το στεφάνι της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών. Ομοίως παρούσα η κυρία Ελένη-Μαίρη Τσιγάντε, εγγονή του αείμνηστου Διοικητού του Ιερού Λόχου.

Καθ’ όλη την διάρκεια της εκδηλώσεως υπήρχε διάχυτο ένα πολύ φιλικό και θερμό κλίμα προς την αντιπροσωπεία της Λέσχης, προς την οποία, μετά το τέλος των εκδηλώσεων, παρετέθη γεύμα με τοπικά παραδοσιακά εδέσματα.31 ΙΑΝ:
ΜΝΗΜΕΙΟ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ.

Την 31 Ιαν έλαβε χώρα στο μεγάλο Άλσος Στρατάρχου Παπάγου στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού, η τελετή αποκαλυπτηρίων του Μνημείου που είναι αφιερωμένο στις επιχειρήσεις των Δυνάμεων Καταδρομών στην Κύπρο, κατά την περίοδο 1964-1974.

Το μνημείο κατασκευάσθηκε μετά από έγκριση του σχετικού αιτήματος, με χρηματοδότηση από τον Δήμο και την αφιλοκερδή προσφορά του γλύπτη κ. Μπάρδη Ιωάννη.

Αποτελεί το πανεθνικά μοναδικό Μνημείο αμιγώς Καταδρομέων εις ανάμνηση των επιχειρήσεων από το 1964 έως το 1974.

Στην τελετή αποκαλυπτηρίων παρέστησαν, εκτός των Δημοτικών αρχών, ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας και, ως εκπρόσωποι του Α/ΓΕΕΘΑ και του Α/ΓΕΣ ο Διοικητής της Διακλαδικής Διοικήσεως Ειδικών Επιχειρήσεων και ο Διευθυντής Ειδικών Δυνάμεων αντίστοιχα. Από πλευράς σωματείων εκτός της Λέσχης, παρευρέθησαν ο Σύνδεσμος Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων και ο Σύλλογος «Κομάντος-74», μέλη του οποίου είναι το προσωπικό που συμμετείχε στην επιχείρηση «ΝΙΚΗ».

Ομιλητές ήταν ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού κ. Αποστολόπουλος Ηλίας, ο οποίος όπως και ο γλύπτης κ. Μπάρδης Ιωάννης, ανακηρύχθηκαν επίτιμα μέλη της Λέσχης Καταδρομέων και Ιερολοχιτών και τιμήθηκαν για την προσφορά τους με την πλακέτα της Λέσχης, ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας, και ο Πρόεδρος της Λέσχης. (Η ομιλία δημοσιεύεται χωριστά).

Όπως αναφέρθηκε στην ομιλία παρουσιάσεως του Μνημείου, παρόντες ήταν εκτός του μεγάλου αριθμού μελών μας, μεταξύ των οποίων ο Επίτιμος Α/ΓΕΣ Στρατηγός Ευστάθιος Καπραβέλος, Αξιωματικοί και Καταδρομείς οι οποίοι έλαβαν μέρος στις επιχειρήσεις στην Κύπρο από το 1964 μέχρι το 1974, αυτοπροσώπως είτε με μέλη των οικογενειών των θανόντων στις επιχειρήσεις ή μεταγενέστερα.ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΥΠΡΟΥ 1964-1974 (31 – 32 – 33 – 34 ΜΚ - Α’ ΜΚ)

Γνωρίζεται ότι την 31η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11.30 θα λάβει χώρα η τελετή αποκαλυπτηρίων του Μνημείου θέματος, στο Μεγάλο Άλσος Στρατάρχου Παπάγου στη συμβολή των οδών Στρατάρχου Παπάγου και Κορυτσάς (6η στάση Παπάγου).

Νωρίτερα σε παρακείμενο χώρο δίπλα στο Κηποθέατρο Παπάγου επί της οδού Κορυτσάς θα τελεσθεί η ετήσια επιμνημόσυνη δέηση για τα Ίμια στο εκεί υπάρχον Μνημείο.

Το Μνημείο κατασκευάστηκε μετά από αίτημα της Λέσχης και έγκριση από τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού, με έξοδά του, τον Δεκέμβριο του 2019. Φιλοτεχνήθηκε αφιλοκερδώς από τον γλύπτη κ. Ιωάννη Μπάρδη.

Μνήμη Ελλήνων Καταδρομέων Πολεμιστών Κύπρου

Οι Μοίρες Καταδρομών Κύπρου ιδρύθηκαν σταδιακά, αρχής γενομένης από την 31 ΜΚ το 1964. Έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις Τηλλυρίας, όπου είχε τους 3 πρώτους νεκρούς και αργότερα, με την 32 ΜΚ στις επιχειρήσεις της Κοφίνου, όπου είχε τον πρώτο της νεκρό, με θετικά για το ΓΕΕΦ (αρχικά ΑΣΔΑΚ) στο οποίο ανήκαν αποτελέσματα, άσχετα με τις όποιες πολιτικές προεκτάσεις και επιδείνωση στις σχέσεις Ελλάδος – Κύπρου και Τουρκίας διεμορφώθησαν αργότερα και ειδικά το 1967-68 και βέβαια το 1974.

Ο πόλεμος του 1974 βρήκε την 20η Ιουλίου, τις Κυπριακές Μοίρες Καταδρομών σε ελαφρά αποδιοργάνωση λόγω εμπλοκής τους σε εσωτερικές πολιτικές αναταράξεις.

Ο αγώνας των Μοιρών Καταδρομών Κύπρου το 1974 ήταν διαρκής από την νύχτα της 20ης Ιουλίου μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες της 17ης Αυγούστου και άνισος καθόσον δεν τηρήθηκαν διαδικασίες και σχέδια που προβλέπονται για επιχειρήσεις Δυνάμεων Καταδρομών. Εκτός από την πρώτη νύχτα των επιχειρήσεων, οπότε χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τις αποστολές και τις δυνατότητές τους, από εκεί και μετά εχρησιμοποιούντο σε επιχειρήσεις ενισχύσεως άλλων μονάδων, σε αμυντικές επιχειρήσεις και ό,τι άλλο, εκτός αποστολών των Δυνάμεων Καταδρομών.

Παρ’ όλα αυτά έφεραν παντού επιτυχώς εις πέρας τις αποστολές που ελάμβαναν, με πολύ μεγάλο όμως κόστος, χωρίς να υπολογίζουν τις απώλειες διότι υπερέβαλαν εαυτούς για να διατηρήσουν την τιμή που όφειλαν στον πράσινο μπερέ που έφεραν. (Τελικός απολογισμός: Νεκροί και αγνοούμενοι: 31 ΜΚ: 32, 32 ΜΚ: 42, 33 ΜΚ; 67, 34 ΜΚ: 1. Συνολικά: 142 Αξιωματικοί και Καταδρομείς).

Από ελληνικής πλευράς αποφασίστηκε η αποστολή ενισχύσεων στην Κύπρο δυνάμεως περίπου μιας Μοίρας Καταδρομών. Η αρχική απόφαση αφορούσε την αποστολή της Β’ ΜΚ από Θεσσαλονίκη με πολιτικά αεροσκάφη, Τελικά αφού άλλαξε η σχεδίαση, αποφασίσθηκε η αποστολή της Α’ Μοίρας Καταδρομών από το Μάλεμε ενισχυόμενης με τμήμα της Γ’ Μοίρας Αμφιβίων Καταδρομών. Η δύναμη αυτή (344 Αξιωματικοί και Καταδρομείς) θα μεταφερόταν με αεροσκάφη NORATLAS που ανήκαν στην 354η Μοίρα Τακτικών Μεταφορών.

Δεκατρία (13) αεροσκάφη, την νύχτα 21/22 Ιουλίου 1974, πετώντας χαμηλά, χωρίς συνοδεία μαχητικών με σιγή ασυρμάτου και χωρίς βοηθήματα, μέσα από φίλια και εχθρικά πυρά κατάφεραν με τη γενναιότητα, το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και την αυτοθυσία των πληρωμάτων να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας, πάρα την συσκότιση και το γεγονός ότι βάλλονταν, συνεπεία λανθασμένων χειρισμών και μη πλήρους ενημερώσεως των Μονάδων αντιαεροπορικής προστασίας του αεροδρομίου οι οποίες θεώρησαν τα αεροσκάφη ως τουρκικά.

Στη διάρκεια της επιχείρησης βλήθηκαν όλα τα αεροσκάφη, και καταρρίφθηκε ένα, με συνέπεια να βρουν φρικτό θάνατο όλοι οι επιβαίνοντες πλην ενός (27). Συνολικά, είκοσι εννέα (29) Αξιωματικοί και Καταδρομείς (από 2 Α/Φ) και τέσσερις (4) της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι επιχειρήσεις της Α’ ΜΚ αφορούσαν τελικά, κυρίως στην απώθηση των τουρκικών δυνάμεων και την διατήρηση του Α/Δ της Λευκωσίας την 23 Ιουλίου, μέχρι την παράδοση στις δυνάμεις του ΟΗΕ, γεγονός το οποίο συνέβαλε στην αποτροπή της καταλήψεως του Α/Δ της Λευκωσίας και την εξ αυτού αδυναμία εκτελέσεως μαζικής αερομεταφοράς τουρκικών ενισχύσεων κοντά στην πρωτεύουσα σε πρώτο χρόνο. Την 16η Αυγούστου ως ενίσχυση δυνάμεων του ΓΕΕΦ συνέβαλαν στην αποκοπή της κυκλωτικής κινήσεως τουρκικών δυνάμεων πέριξ της Λευκωσίας, με αποτέλεσμα την μη ολοκληρωτική κατάληψή της, η οποία θα οδηγούσε σε τελείως διαφορετική προς το χειρότερο κατάληξη από εδαφικής και στρατηγικής σημασίας για την Κύπρο.

Το Μνημείο είναι αφιερωμένο στην μνήμη των 175 Ελλήνων και Ελληνοκυπρίων Αξιωματικών και Καταδρομέων οι οποίοι θυσίασαν το ύψιστο αγαθό για το Έθνος, καθώς και όσων έλαβαν μέρος στις επιχειρήσεις στην Κύπρο από το 1964 μέχρι το 1974.

Παρακαλούμε για ενημέρωση της Λέσχης για την περίπτωση συμμετοχής.

Τηλ. 2103235907, e-mail: gengrammateasleschis@gmail.com

Ταξχος ε.α Τζιάκης Ιωάννης
Πρόεδρος ΔΣΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2019